+48 505 430 156

k.wieckowska.kancelaria@wp.pl

Klienci indywidualni

Prawo Cywilne

 • sprawy o zapłatę (wynikające z faktury, umowy);
 • sprawy o roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
 • sprawy o unieważnienie umowy;
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych;
 • sprawy o odszkodowania za szkody majątkowe.

Prawo Rodzinne

 • rozwody;
 • separacje;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej (w tym z datą wsteczną);
 • unieważnienie małżeństwa;
 • alimenty;
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa;
 • władzę rodzicielską.

Prawo Spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;
 • sprawy o dział spadku;
 • sprawy o przyjęcie bądź odrzucenie spadku;
 • sprawy o unieważnienie testamentu;
 • sprawy o uznanie za zmarłego;
 • sprawy o zwolnienie wykonawcy testamentu;
 • sprawy o zachowek.;

Oferta dla biznesu

Kompleksowa obsługa prawna

 • bieżąca obsługa prawna, zarówno w ramach stałej współpracy, jak również w formie doraźnych porad;
 • pomoc w przygotowaniu i opiniowaniu projektów umów oraz innych dokumentów;
 • sporządzanie pism procesowych oraz środków zaskarżenia (w tym również skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego).

Windykacja

 • dochodzenie roszczeń na etapie przedsądowym (sporządzanie wezwań do zapłaty, udział w negocjacjach);
 • występowanie w charakterze pełnomocnika przed sądami powszechnymi;
 • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym.

Profesjonalna reprezentacja

 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach administracyjnych przed wszystkimi organami;
 • występowanie w charakterze pełnomocnika przed sądami powszechnymi;
 • udział w mediacjach, w postępowaniach polubownych.

Na blogu

Dane firmy

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Anna Więckowska
07-417 Ostrołęka
ul. Żeromskiego 122
NIP 583 281 51 00
BGŻ BNP Paribas 49 2030 0045 1110 0000 0305 2880

Kontakt

+48 505 430 156
k.wieckowska.kancelaria@wp.pl